Anděl s podběrákem

 

 

Vytisknout stránku

 

Milé děti,

hlídaly jste ovečky? A modlily jste se za ně? Loudalka se snažila poctivě celý týden. A protože tatínek musel zůstat déle v práci, tak vyprávěla maminka, ta umí také moc krásně vyprávět. Vidíte, že už nám do stáje přibyl krásný vůl. Oslík tam ještě není, protože má důležitý úkol a přijede až příští týden. Jsou tam i vaše hvězdičky a dnes po mši svaté tam přidáte i vaše ovečky, které jste poctivě hlídaly. A jak to bylo dál?

David s Janou si vyprávěli o tom, že Pán Ježíš je ten nejlepší pastýř, který nás má všecky moc rád a chrání nás. No a jak si vyprávěli, najednou uviděli bílou postavu.

„Jé, pomóc,  strašidlo...!“ polekala se Jana. „Kdepak,“ řekl David, „vždyť nám říká: Nebojte se! Kdo jsi?“ A bílá krásná postava odpověděla: „Já jsem anděl Gabriel.“ „Ty jsi anděl? Tak proto máš ta křídla?“ A Gabriel odpověděl: „Křídla nám lidé malují proto, že my andělé posloucháme Pána Boha. Když po nás něco chce, hned to vykonáme. Jsme rychlí v jeho službě.“ David žasnul: „To je krásné! A fakt vždycky Pána Boha posloucháte? Vždyť je to někdy tak těžké poslouchat. Jedna moje ovečka zrovna minulý týden neposlechla a málem přišla o život!“ Gabriel řekl: „My dobří andělé Pána Boha vždycky posloucháme. Nosíme lidem také od Pána Boha dobré zprávy. Zrovna nedávno jsem měl vyřídit tu nejkrásnější zprávu. Pán Bůh chce lidem poslat Zachránce. A tak mu vybral maminku, která je moc hodná, jmenuje se Maria. Přišel jsem k ní, pozdravil jsem ji a vyřídil ten vzkaz.“ David mu řekl: „A ona ti určitě pověděla, že teď nemá čas, že až jindy.“ „Kdepak...“ usmíval se Gabriel. „Tak ti řekla, že teď má jiný plán,“ přemýšlel David. „Ale vůbec ne! Představte si, ona hned řekla ANO. Chci Pánu Bohu sloužit, chci udělat to, co on ode mně bude chtít. Celé nebe se v tu chvíli zaradovalo z toho krásného slova ANO, z její poslušnosti.“

David řekl Janě: „Tak to je fakt dobrá, ta Maria. Chtěl bych jí potkat.“ A Jana mu odpověděla: „Však jí příští týden přiveze náš oslík. Buď pěkně trpělivý a nezapomeň, jak je krásné a důležité Pána Boha poslouchat.“

Loudalka se docela lítostivě zeptala: „Mami, a proč k nám nepřišel anděl Gabriel?... To bych taky určitě víc poslouchala!“ A maminka se naklonila k želvičce a řekla jí: „Víš, Loudalko, Gabriel k nám asi nepřijde, ale každému nám Pán Bůh dal anděla strážného, který nás chrání a připomíná nám, abychom Pánu Bohu dělali radost dobrými skutky.“ Loudalka řekla: „Tak to je prima... a to se budu modlit i ke svému andělu strážnému a budu se snažit Pána Boha poslouchat...“

sipka vlevosipka vpravoobsah