Vytisknout stránku

 

 

 

Desatero, ptáčci na větvi

 

Milé děti,

         Loudalka se naučila básničku, ve které je skryto celé Desatero Božích přikázání:

 

1.      Jsem ti blízko, i když skryt, jiných  bohů nesmíš mít.

Já jsem Hospodin – Bůh tvůj, při mně celým srdcem stůj.

Stále chráním kroky tvé, dávám všechno potřebné:

domov, věrné přátele, pokrmy, hry veselé.

Mne nad nimi zahlédni, já jsem První – Poslední.

Nikdy nesmí zemská tvář, zastínit mou svatou zář.

 

2.      Každé z jmen má krásný zvuk, říká-li je srdce tluk.

Také jméno Boží, slyš, jenom s láskou vyslovíš!

Zbytečně je užíváš, ke svým ústům postav stráž.

Ke kříži dej květy své, Bože, chválím jméno Tvé!

 

3.      V neděli, v den sváteční, pozastav se, odpočni.

Pán chce, abys moudrý byl, síly těla obnovil.

Také srdce znavené, pít chce vodu z pramene.

Pokrm věčný nese nám, zvony zvoní, čeká Pán.

 

4.      Tatínka máš, maminku, nezahálí chvilinku.
S nimi slunce vychází, nad tvou každou nesnází.
Miluj ty dvě bytosti, buď jim jenom k radosti.

Děti, až jim zbělí vlas, ať vždy blízko najdou vás!

 

5.      Ne ty – Boží dobrota, dává dary života,

pohyb ptákům, člověku, nad zemí zní od věků:

Neublížíš květině, ani včelce jediné,

ničemu, co žije tu, uč se úctě k životu.

 

6.      Umýváš si obličej, také čistá slova měj.

Ať tvé všechny myšlenky bílé jsou jak sněženky.

Pán zná všechny skutky tvé, pláče pro ty ošklivé.

Vymeť srdce zákoutí, ať se Pán Bůh nermoutí.

 

7.      Kdo nebývá poctivý, ten se Bohu protiví.

Na příkaz ten pozor dej: „Neber, spíše rozdávej!“

I kdyby tě lákal třpyt, cizí věci si nesmíš vzít.

Vracej, co si vypůjčíš, přátele si udržíš.

8.      Kdo nemluví zbytečně, ten se chová výtečně.

Vyžeň rychle z řeči své pomluvy a věty zlé.

Tvá slova ať pohladí, pomohou a poradí.

Kdo dá Pánu klíče úst, ten pomáhá lásce růst.

 

9.      Má-li někdo tatínka tak rád jako maminka?

A tatínek? Tisíc hvězd s nebe mamince by snes´.

Jistě zlé srdce by měl, kdo by lásku rušit chtěl.

Modlitba je mocná zbraň, svornost rodičů jí chraň!

 

10.    Jed se šíří od lidí, co ostatním závidí:

auto, dům i krásný byt, sami vše by chtěli mít.

Pro ty touhy hříšný sen, zlobu živí v srdci svém.

Proč se trápit veteší? V Bohu poklad největší!

 

obsah