napis K+M+B

Vytisknout stránku

 

Milé děti,

Loudalka včera s napětím sledoval, jak tatínek vytáhl ze skříně nejdřív koně, potom velblouda a nakonec slona. A to nebylo všechno, vytáhl také sochy tří králů. Hned se tatínka zeptala: „A proč jsme je nedali do našeho betléma hned o vánocích?“ Tatínek jí to vysvětlil: „Protože až zítra bude velký svátek a budeme si připomínat, jak se tři králové z veliké dálky přišli poklonit Ježíšovi. Přišli Pánu Bohu poděkovat za Ježíše, našeho zachránce. Přinesli mu také své dary: zlato, kadidlo a myrhu.“ Loudalka řekla: „Co je to zlato, to vím. Kadidlo byl asi nočníček pro Ježíška, ale co je to ta myrha?“ Maminka se rozesmála a řekla: „Kadidlo není žádný nočník, ale je to takový prášek, který se nasype na žhavé uhlí a vydává vonící kouř. Dobře si ho všimni v kostele. A myrha byla velmi drahá a vzácná mast. Zkrátka tři králové nevzali pro Pána Ježíše nějaké zbytky, ale to nejdražší, co měli.“

Vtom někdo zvonil a přišel sněhulák a nesl zvláštní ceduli. Bylo na ní napsáno K+M+B+2003. Loudalka mu řekla: „Jé, co to neseš za reklamu? To jsi našel u nás ve schránce?“ Ale sněhulák řekl jakousi divnou větu které Loudalka vůbec nerozuměla. Řekla sněhulákovi: „Ty budeš asi zdaleka...“ A šla se zeptat tatínka, co ta divná věta znamená. Taťka to všechno věděl a tak jí vysvětlit, že ta tři písmenka mohou znamenat začáteční písmena jmen těch králů: Kašpar, Melichar a Baltazar. „Ale také,“ řekl tatínek, „to může znamenat začáteční písmena jedné krásné věty, která je ale taky v cizím jazyce a tak tomu asi taky nebudeš rozumět: Kristus Mansionem Benedicat - česky to znamená Ježíš ať požehná náš dům. Proto tam jsou taky ty tři křížky. Píšeme tato tři písmena na dveře svých domů. I když my nemůžeme jít do Betléma, prosíme, aby Ježíš přišel k nám do našich domovů a žehnal nám a pomáhal. A on rád přijde.“ Loudalka ještě přemýšlela, co mu můžeme dát za dárek: „Moc zlata nemáme... aspoň to rodiče říkají, kadidlo mají v kostele, myrhu maminka také doma nemá. Co s tím uděláme?“ Avšak Loudalka velmi dobře ví, že Pán Ježíš je mnohem raději, když jsme hodní, než kdybychom měli spousta zlata, ale neměli se doma navzájem rádi a zapomínali na sebe navzájem i na Pána Boha.

sipka vpravoobsah