Vánoční betlém

 

 

Vytisknout stránku

 

Milé děti,

Loudalka byla dnes dopoledne na předvánoční soutěži. A uměla toho hodně. Co tam bylo za otázky? Schválně, jestli také znáte správnou odpověď. Tak např.: Čí narozeniny o vánocích slavíme? Jak se jmenuje městečko, kde se Pán Ježíš narodil? Jak se jmenuje jeho maminka? A kdo je jeho tatínkem? Na tyto všechny otázky Loudalka znala správnou odpověď. Ale pak zazněla otázka: Proč nám ho Pán Bůh poslal? Nedokázala na tuto otázku hned odpovědět, ale za chvíli zažila něco, co jí bylo zcela jasné:

Cestou domů totiž zlobila a stále někde odbíhala. Tatínek se na chvíli zadíval do novin a představte si, že Loudalka spadla do hlubokého kanálu, kde byla tma, zima a veliká špína. A navíc dostala ohromný strach, že ji tam kousne myš. Honem začala volat: „Pomoc! Pomoc! Tati, prosím Tě, zachraň mě!“ Tatínek musel slézt do toho ošklivého kanálu, ušpinil si kabát, ale vytáhl Loudalku ven. Ta byla ráda! Celou cestu domů už byla tak hodná, jako zatím nikdy. A když seděli spolu u oběda, pověděla mamce a taťkovi: „Já jsem tak ráda, že vás mám. Jak moc mě máte rádi!“ A potom dodala: „A Pán Bůh nás má taky tolik rád?“ Maminka odpověděla: „Milá Loudalko, ještě více! My lidé jsme dopadli jako ty dnes dopoledne. Taky Pána Boha neposloucháme a pak to také v našem srdci vypadá jako v tom ošklivém kanálu. Všichni lidé spadli do takové špíny tím, že Pán Boha neposlouchají. A Pán Bůh? Moc ho to bolelo. Tolik nás má rád, že nám poslal zachránce, svého Syna.

Řekl svému Synu: „Mám tě moc rád, můj synu. Mám taky moc rád všechny lidi, vždyť jsou všichni mé děti a je mi jich líto, jak se trápí a nedokážou být sami šťastní. Potřebují zachránce. Nedokáže je zachránit, žádný nejbohatší člověk ani největší silák ani nejmocnější král, ale to dokážeš jen ty, můj Synu.“

A On odpověděl: „Rád to udělám Otče, pošli mě na svět mezi lidi.“

Bůh Otec zvážněl a pokračoval: „Ale někteří tě nebudou chtít a odmítnou tě.“

„To nevadí, rád to udělám, Otče.“

„A někteří se ti budou smát.“

„To vydržím, Otče, vždyť i já mám všechny lidi rád.“

„A někteří ti způsobí moc zlého a moc tě to bude bolet...“

„Z lásky k tobě a k nim to, Otče, vydržím, rád splním tvou vůli.“

A tak se stalo, že Pán Bůh vybral pro Pána Ježíše maminku a v Betlémě se narodil... Někteří ho neznají, někteří mu působí bolest. Ale všechny nás má přesto rád a my mu chceme dělat také radost.

sipka vpravoobsah